1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Vận chuyển
  5. Cài đặt phương thức giao hàng & thanh toán

Cài đặt phương thức giao hàng & thanh toán

1. Hướng dẫn cài đặt phương thức giao hàng & thanh toán

  1. Đăng nhập quản trị chọn: Cài đặt > Phương thức giao hàng.
  2. Chọn 1 nhà vận chuyển > điền đầy đủ thông tin theo hình dưới đây.
  3. Bấm vào nút Hoàn tất & Lưu thay đổi là thành công.

2. Hướng dẫn chỉnh sửa phương thức giao hàng & thanh toán

  1. Đăng nhập quản trị chọn: Cài đặt > Phương thức giao hàng.
  2. Chỉnh sửa thông tin đơn vị vận chuyển > bấm nút Hoàn tất & Lưu thay đổi.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?