1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Tiện ích
  5. Cài đặt & quản lý tiện ích Tạo ứng dụng cho điện thoại

Cài đặt & quản lý tiện ích Tạo ứng dụng cho điện thoại

1. Các bước thêm tiện ích Tạo ứng dụng điện thoại

  1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Kho ứng dụng > Tất cả > cửa hàng tiện ích.
  2. Chọn tiện ích tạo ứng dụng điện thoại > Cài đặt.
  3. Xuất hiện hộp thoai, bấm chọn XÁC NHẬN > Bấm nút
  4. Quay lại quản trị, chọn Tạo ứng dụng điện thoại > chọn Kết nối tiện ích > Bắt đầu sử dụng.
  5. Hệ thống sẽ chuyển sang phần mềm appnhanh của chúng tôi.

Lưu ý: Để sử dụng app nhanh, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết ở bài Hướng dẫn sử dụng VAAPP.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?