1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Sản phẩm
 5. Thêm và quản lý nhãn hiệu

Thêm và quản lý nhãn hiệu

1. Thêm nhãn hiệu

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Sản phẩm > Nhãn hiệu > Thêm nhãn hiệu mới.
 2. Điền thông tin cho nhãn hiệu > chọn THÊM NHÓM MỚI.

 

2. Chỉnh sửa nhãn hiệu

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Sản phẩm > Nhãn hiệu.
 2. Chọn vào nút Sửa và chỉnh sửa lại thông tin > Bấm chọn CẬP NHẬT.

3. Xóa nhãn hiệu

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Sản phẩm > Nhãn hiệu.
 2. Bấm vào biểu tượng xóa bên cạnh nhãn hiệu.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm vào nút XÁC NHẬN là hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?